Om oss 

Vi är en fristående aktör som med hjälp av vår kunskap, erfarenhet, sunda förnuft och engagemang vill vara er behjälpliga när det gäller frågor som berör miljöbalken och vidhängande lagstiftning. Vare sig det gäller ett mindre strandskyddsärende eller en större tillståndsprocess gällande en täkt eller en vindkraftspark kommer vi att ge våra kunder hundra procents engagemang. 

Robert Wedmo

Agronom och markvetare med mångårig erfarenhet inom täkt- och miljöområdet.             Robert har tidigare arbetat som täktkonsult, miljöstrateg, miljöhandläggare, miljöinspektör och föreläsare. Robert har ett brett kunnande inom miljöbalken och övrigt lagstiftning som berör dessa frågor.  


 Emma Hansson

Naturvårdsingenjör med en lång erfarenhet från miljö- och hälsotillsyn såväl inom kommun som länsstyrelse och det privata näringslivet. Kontrollprogram, miljöbesiktningar och brandskyddsplaner är några av Emmas expertområden.   

Simon Gärdebring

Miljövetare med bakgrund som miljöinspektör där huvudfokus är inriktat på miljöjuridik och kemi. Miljöskyddsfrågor och miljörapportering tar primärt Simon hand om.  


Lena Wedmo

Naturresursbiolog med spetskompetens inom botanik och entomologi. Lena arbetar primärt med naturvärdesinventeringar.  

 

 


 

Mark- och miljörådgivning har F-skattsedel och ansvarsförsäkring.